🔵حضور آموزشگاه آزاد فنی‌وحرفه‌ای “راه آوران رشد”🔵

 

🔴در نمایشگاه بین‌المللی (هفته پژوهش) 🔴

 

📌برگزاری ورکشاپ “عشق شغلی و چشم انداز” با حضور “سرکار خانم فهیمه بذری”

💎لینک گروه تلگرامی:
https://t.me/joinchat/JsdlF08-UxsZpfUpxLrWyg