آموزش های مهارت های اصلی زندگی به کودکان

  • همراه با رویکردی جدید از نقاشی 
  • آداب معاشرت و سلام کردن 
  • احترام به بزرگسالان
  • نظم و انظباط 
  • مواظبت از حریم شخصی 
  • آموزش کارهای شخصی

ویژه سنین چهار تا نه سال – شروع کلاس از نیمه دوم تیرماه 

در صورت تمایل میتواند با کارشناسان و مشاورین خانه کودکِ مدرسه تعالی راه آوران رشد مشهد تماس حاصل بفرمایید. 

راهستان تعالی مشهد: 38825782 – 051

         989371328757+

         989153384898+ 

     مشهد مقدس – بلوار وکیل آباد – بلوارهاشمیه – هاشمیه55 – پلاک 113 – طبقه دوم