🌟برگزاری جلسه تخصصی با مدیران کتاب‌خانه های سطح شهر مشهد مقدس🌟

 

🏢محل برگزاری: کتابخانه مرکزی امام خمینی مشهد مقدس