داستان غول چراغ جادو

داستان غول چراغ جادو یک داستان اساطیری قدیمی است که البته هنر آن برآورده کردن نیازهای انسان های معمولی و رساندن آنها به آرزوهایشان بدون کمترین زحمت بود که بارویکردی غلط سعی در ترویج فرهنگ تنبلی و وابستگی به دیگران را درسر می پرورانده است.

اما داستان غول چراغ ما بسیار متفاوت است. غول چراغ جادوی ما به تمام معنا خردمند است. او به ما ماهیگیری می آموزد و کمک می کند تا ما انسانهایی مستقل و متکی به خود شویم.

اما مسئله ی مهمی هم در اینجا وجود دارد که پرداختن به آن ضروری است. نوجوان اما بطور طبیعی نمی دانند چه می خواهند یا چه باید بخواهند. خواسته شناسی بسیار ضعیفی دارند،همانطوریکه اکثر بزرگسالان هم اینگونه اند و نوشتن خواسته هایشان یکی از دشوارترین کارها ی دنیاست.

غول چراغ خردمند ما در این دوره سه ماهه ، سه کارمهم برای نوجوانان عزیز انجام می دهد:

الف: کمک بهدانستن ، دانستنی های لازم در کارو زندگی و کسب چشم گشوده در آن ها

ب:خواسته شناسی

ج:کسب توانمندی های مختلف برای رسیدن به خواسته ها

نوجوانان با شناخت کامل خود از منظرهای گوناگون ، کشف وشناخت هوش های ده گانه و پرورش هوش طلایی خود ، کشف و شناخت استعدادها و پرورش استعداد های طلایی و نقره ای خود و شناخت عشق شغلی اش برمبنای شناخت و درک صدو پنجاه شغل برتر آینده می تواند در مسیر موفقیت در رسیدن به خواسته هایش قرار بگیرد.

برمبنای درک و شناخت درست عشق شغلی هر نوجوان ، اومی تواند با چشم گشوده تری نسبت به انتخاب رشته در دبیرستان و دانشگاه اقدام نماید. البته انتخاب رشته تنها وابسته به عشق شغلی نیسن و صدها عامل پیدا و پنهان دیگری در این انتخاب دخالت دارند.

در این دوره نوجوانان با شیوه ای از تفکر بنام تفکر سناریویی آشناخواهند شد و برمبنای آن سه سناریو در قالب سه داستان برای آینده خود ابداع خواهند کرد.

برمبنای سناریوهای نوشته شده نوجوانان می توانند چشم انداز باشکوه خودشان را کشف، پرورده وکاملا شفاف نمایند. چشم انداز هر نوجوان به او می گوید که برای تحقق آن در کنار تحصیلات دانشگاهی مرتبط با عشق شغلی اش ، چه مهارت های مهمی را باید فرابگبرد، چگونه و در چه زمانی.

 

در صورت تمایل میتواند با کارشناسان و مشاورین مدرسه تعالی را آوران رشد مشهد تماس حاصل بفرمایید. 

راهستان تعالی مشهد: 38825782 – 051 

مهندس علیرضا شانه چی:  989154222210+  

مهندس رضا راد: 989012058108+

     مشهد مقدس – بلوار وکیل آباد – بلوارهاشمیه – هاشمیه55 – پلاک 113 – طبقه اول