یک دوره ی جدید و متفاوت راه اندازی دوره ی خلق ثروت

از سال های 71،72 و همراه با مطالعه در زمینه ی آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی به مقوله ی خلق ثروت نیز علاقه مند شدم. با کلی پرسش های بی پاسخ که در هیچ کتاب یا مقاله و گزارشی آن ها را نمی یافتم.

کم کم به این نتیجه رسیدم که خلق ثروت یک دانش معمولی نیست و چیزی است از جنس آینده پژوهی که دانشی است کد گذاری شده تا هر کسی نتواند رمز آنرا به راحتی بگشاید. قبول چنین چیزی در نگاه نخست مشکل می نماید. اما اگر شما هم 26 سال بطور منظم تلاش کرده باشید تا کدهای این دانش را باز کنید ، با من هم عقیده می شدید.

منظور من به طور مشخص خلق ثروت بر پایه ی تکنولوژی پیش رفته است.

به هر روی ، همین اواخر بود که که به این نتیجه رسیدم که وقت طراحی و راه اندازی دوره آموزشی خلق ثروت فراهم آمده ؛ و همین شد که این دوره به مانند دیگر دوره ها ما در شبکه ی مدارس تعالی آصف ، از مشهد مقدس کلید خورد. از ابتدای اسفند ماه سال 1398به عنوان یک تجربه ی جدید حس بسیار خوبی دارم. بویژه که همزمان با این دوره و به منظور تضمین و تداوم نتایج آن شتاب دهنده ی کسب و کار آصف در مشهد مقدس نیز کلید خورد. سال ها پیش مجوز شتاب دهنده که نه ، فن بازار آصف را از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری گرفته بودیم و فن بازار را راه انداختیم. اما مجالی برای راه اندازی شتاب دهنده فراهم نمی شد.

این شتاب دهنده قرار است مرکز رشدی باشد برای شرکت هایی که شرکت کنندگان دوره ی خلق ثروت راه می اندازند.

آخر آنکه ما خود را متعهد می دانیم که شرکت کنندگان در این دوره شرکت های استارتاپ خود را تا پایان دوره را بیاندازند.

البته با توجه به استقبال خوبی که از دوره شده است بعید می دانتم ما بتوانیم همه ی شرکت هایی که به این ترتیب شکل می گیرند را در شتاب دهنده ی آصف پوشش دهیم. ولی هر تعداد که بتوانیم پوشش دهیم به راستی غنیمت است.

یک اتفاق مبارک دیگر هم در بهمن و اسفند ماه سال جاری 1398 افتاد که حکایتش را به آینده واگذار میکنم.

البته گمان میکنم که بسیاری از دوستان ما ماجرای شبکه ی مدارس تعالی آصف را نمی دانندو اینکه ما چه کار آموزشی سترگی را از سال 1390 آغاز کرده ایم. بزودی دوستانم را با این شبکه و اهداف والای آن آشنا میکنم ….

 

مهندس عقیل ملکی فر، آینده پژوه و بنیانگذار مدارس تعالی آصف در ایران