♦️اتمام مهلت ثبت نام ♦️
دوره مجازی زندگی درلحظه در ۳ شهر بزرگ ایران

📣تا پایان وقت اداری فردا ۵ شنبه هفتم فروردین ماه ‌مهلت دارید از تخفیفات ویژه برخوردارشوید…

♦️کادر درمانی مهربان، دانشجویان و سربازان عزیز 50% 👉

♦️فرهنگیان و کارمندان وبانوان خانه دار وسیدهای بزرگوار و تعالی جویان مدارس تعالی در سراسر ایران 30% 👉

هزینه ماهیانه ۲۹۰ تومان
زمان دوره ۲ ماه
شروع ۱۰ فروردین ماه

☎️آقای راد 8108 205 0901