زمانی که عشق را تجربه می‌کنیم، دقیقا چه اتفاقی در بدن ما می‌افتد؟

«عشق» از نظر بسیاری از بزرگان یک مفهومی انتزاعی است که صرفاً با تجربه حقیقی آن می‌توان معنای آن را با تمام وجود درک کرد. در دنیای امروزی مفاهیم عشق، عاشق، معشوق، دوست داشتن و… بسیار متفاوت از معنای حقیقی خود بیان شده و یا گاهی جای همدیگر به کار برده می‌شوند. از طرفی بسیاری از ما نمی‌دانیم زمانی که عاشق می‌شویم دقیقا از چه احساسی صحبت می‌کنیم یا در بدن ما چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

در این اینفوگراف سعی ما بر این است تا اتفاقاتی که از لحاظ فیزیکی در درون بدن شما به وقوع می‌پیوندند را به شما آموزش دهیم. امیدواریم از خواندن این مطلب نهایت استفاده را ببرید.