تئوری ابرمرد

تئوری ابرمرد در اوسط قرن 19 میلادی رو به تکامل گذاشت. هر چند هیچ کس نمی توانست با هیچ قطعیت علمی مشخص کند که کدام مشخصه های انسانی نشان دهنده رهبران بزرگ هستند، اما همانطور که از اسم این نظریه بر می آید همه تشخیص می دادند که تنها یک مرد بزرگ است که می تواند ویژگی های یک رهبر عالی را داشته باشد.

این نظریه اولین بار توسط توماس کارلایل که یک نویسنده و یک معلم بود عمومیت یافت. او همانطور که در کتابهایش نیز مشهود است این نظریه را از مطالعه زندگی رهبران تاثیرگذار الهام گرفته بود.

فرضیات مهم تئوری ابرمرد

  • žتوسعه رهبری بر پایه اصول داروینیسم استقرار دارد.
  • žرهبران به دنیا می آیند و نمی توان رهبر را ساخت.
  • žرهبران دارای تواناییهای طبیعی قدرت و تاثیرگذاری هستند.

نقدهای مهمتئوری ابرمرد

  • žتحقیقات علمی نتوانست ارتباط میان رهبری و وراثت را به اثبات برساند.
  • žاعتقاد بر این بود که رهبری تنها در افراد محدودی وجود دارد.

نظریه ویژگی های رهبری

نظریه ویژگی های رهبری معتقد است ویژگی های وجود دارد که چه فرد رهبر بدنیا آمده باشد و چه بخواهد ساخته شود باید این ویژگی ها را داشته باشد تا بتواند نقشهای رهبری را به شکلی عالی ایفا نماید. به عبارت دیگر، ویژگی های خاصی نظیر هوش، احساس مسئولیت، خلاق بودن و مجموعه دیگری از ارزشها فرد را برای تبدیل شدن به یک رهبر خوب آماده می سازد.

 

بر اساس مطالعات گسترده ای که انجام شد، مبدعان این نظریه معتقدند شش ويژگي زير رهبران را از افراد غير رهبر متمايز مي سازد:

1.پويايي و جاه طلبي

2.علاقه يا تمايل به رهبري و اعمال نفوذ به ديگران

3.صداقت و درستي

4.اعتماد به نفس

5.هوش

6.داشتن دانش فني عميق در رابطه با حوزه مسئوليت

žžفرضیات مهم نظریه ویژگی های رهبری

  • žرهبر دارای موهبت های الهی یا ویژگی های برتر است
  • žافراد خاصی به طور طبیعی توانایی طبیعی رهبری را دارند
  • žرهبران ویژگی هایی دارند که آنها را از پیروانشان متمایز می سازد

نقد های مهم نظریه ویژگی های رهبری

گوردن آلپورت یکی از اولین کسانی بود که رهبری را ار دیدگاه روانشاسی شخصیت مورد مطالعه قرار داد و به نوعی رویکرد رفتاری را پیشنهاد داد.

žعوامل موقعيتي ناديده انگاشته مي شوند.

žبسیار از ویژگی ها بیش از اندازه مبهم یا انتزاعی هستند که امکان مشاهده و اندازه گیری آنها وجود داشته باشد.

žمطالعات انجام شده نتوانست پیوند معناداری میان ویژگی ها و اثربخشی رهبری برقرار کند.

žغالب مطالعات مرتبط با ویژگی های رهبری رفتارهای رهبر و انگیزه پیروان که متغیرهای واسط هستند را نادیده

جهت دسترسی به متن کامل مروری برنظریه های رهبری بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.