3. بازآفرینی نقش مدیر
مدیر نوین باید کارها را از طریق کارکنان دانشی متعهد و دارای توانایی خود-مدیریتی که بسیار فراتر از «دست‌های استخدام‌شده» عصر صنعتی هستند، انجام دهد. نقش مدیر امروز را می‌توان با چهار قیاس زیر توصیف کرد. مدیران امروز باید در زمان‌های مختلف همانند یکی از افراد زیر رفتار کنند: سرمایه‌گذاران، مشتریان، مربیان ورزشی و شرکا.

توجه کنید که مدیران ویژگی‌های مشترکی با سرمایه‌گذاران، مشتریان، مربیان ورزشی و شرکا دارند؛ اما معادل یا دقیقاً همانند آنها نیستند.

    • مدیران در نقش سرمایه‌گذاران. مدیران مانند سرمایه‌گذاران منابع را برای حصول بهترین نتیجه اختصاص می‌دهند. نحوه استفاده بهینه از منابع، شاخص اثربخشی مدیران است؛ اما آنها در این حوزه از دو جنبه با سرمایه‌گذاران تفاوت دارند. اول اینکه کارکنان دانشی مایلند درباره کاری که انجام می‌دهند نظر بدهند، بنابراین هر تخصیص منابعی باید با مذاکره همراه باشد و نه به‌ صورت تصمیم یک‌طرفه نظیر کاری که سرمایه‌گذار با پولش می‌کند. دوم اینکه مدیران فعالانه مشغول پرورش افراد هستند و بنابراین فاصله آنها با کارکنان تحت مدیریتشان، برخلاف فاصله میان سرمایه‌گذاران و سرمایه، ساده و عادی نیست.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.