🧐«چگونه از شر تعلل خلاص شویم؟»🤔

🔸تا حالا شده یه کار جدید و ضروری رو بخواهی شروع کنی اما به تعویق بندازی؟

🔸آیا همیشه برای شروع هر کاری منتظر «شنبه جادویی» هستی؟

🔶اگر پاسخت به سوال های بالا + هستش، «داستان های فریز» رو دنبال کن.

🎥کاری از شرکت تولید محتوا “سپهر”