-یازدهمین-دوره-آموزشی-تعالی-فردی

🌈 یازدهمین دوره آموزشی تعالی فردی 💫

🌠 مدرسه تعالی راه آوران رشد مشهد مقدس برگزار می کند.🌠

📝 آنچه در این دوره فرا می گیرید؟

🔶 کشف و پرورش “قهرمان درونم”
برطرف سازی نیازهای روانی خودم و اطرافیان
مهارت های مورد نیاز برای دنیای آینده
خودشناسی عمیق و گسترده از ۱۴ منظر

🔸شروع دوره اسفند ماه

☎️جناب آقای راد
09012058108

#اندیشگاه_تعالی
#مدرسه_تعالي_راه_آوران_رشد

@TAALIMASHHAD

💎لینک اندیشگاه :
https://t.me/joinchat/JsdlF08-UxsZpfUpxLrWyg