-یازدهمین-دوره-آموزشی-تعالی-فردی

? یازدهمین دوره آموزشی تعالی فردی ?

? مدرسه تعالی راه آوران رشد مشهد مقدس برگزار می کند.?

? آنچه در این دوره فرا می گیرید؟

? کشف و پرورش “قهرمان درونم”
برطرف سازی نیازهای روانی خودم و اطرافیان
مهارت های مورد نیاز برای دنیای آینده
خودشناسی عمیق و گسترده از ۱۴ منظر

?شروع دوره اسفند ماه

☎️جناب آقای راد
09012058108

#اندیشگاه_تعالی
#مدرسه_تعالي_راه_آوران_رشد

@TAALIMASHHAD

?لینک اندیشگاه :
https://t.me/joinchat/JsdlF08-UxsZpfUpxLrWyg