دید تونلی و مدیران

در شرایط بحران به ویژه در بحران کم سابقه کرونا، پدیده ای به نام " دید تونلی" در میان مردم شکل میگیرد. دید تونلی پدیده ای مرتبط با آینده در شر ایط بحرانی است که مردم نمی توانند آینده را به روشنی ببینند، درست همانطور که راننده ها در تونل های تاریک و طولانی نمیتواند پایان روشن تونل را ببینند. جهت دسترسی به متن کامل دید تونلی و مدیران بر روی دکمه زیر کلیک نمایید. دریافت فایل دید تونلی و مدیران
ادامه مطلب

دوره تخصصی آموزش بازار سرمایه (بورس)

?اگر ضرورت سرمایه گذاری دربازاربورس امسال رامیدانستید حتی یک لحظه درنگ نمیکردید ❇️آموزش مقدماتی بازار بورس ❇️مدت دوره یک ماه ونیم ۱۰ جلسه ۲ساعته همراه مشاوره واعطای مدرک معتبر مدرس:جناب استادمهدی آقاجانی دوره مجازی قیمت دوره مقدماتی٣٧٠ هزار تومان 09058055491
ادامه مطلب