?تیزر معرفی خانه کودک..... ?خانه کودک زیر نظر مدرسه تعالی و اندیشکده آصف با ۲۱ سال سابقه اولین کودک سرای دانش بنیان در کشور ... یکی از آموزش های اصلی در خانه کودک حفاظت از حریم شخصی در کودکان است. اینجا بر اساس آخرین متدهای کیندرگاردن یا همان مهدکودک های دنیا مانند هاروارد فقط از نقاشی و وسایلی که خلاقیت کودکان را تحریک و پرورش می‌دهد استفاده می‌کنند... از اولویت‌های خانه کودک آشنایی بیشتر کودک با طبیعت است. کودکان امروز شدیداً به فضای باز و آزاد نیازمندند. اینجا مربیان متخصص فقط در نقش تسهیل‌گر سعی در کمک به رشد و خلاقیت کودک دارند.. این مرکز به طور تخصصی…