دوره مجازی اکسیر زندگی

توضیحات دوره داشتن اعتماد به نفس و‌عزت نفس بالا ،اکسیری است که زندگی شما را متحول می کند و‌به شما کمک‌میکند خودتان و عزیزانتان را همانگونه که هست بپذیرید. برای دل خودتان زندگی کنید نه از سرناچاری و برای تایید دیگران ! ما در این استارت کیت " روش های کاربردی پرورش عزت نفس و‌اعتمادبه نفس " را آموزش میدهیم. چرا که از نظر ما داشتن عزت نفس و‌اعتماد به نفس بالا حق هر انسانی هست. پس برای رسیدن به این اکسیر حیاتی، این استارت کیت را بخود هدیه دهید! مقدمه دوره https://rahestanetaali.com/wp-content/uploads/2020/07/مقدمه.mp3 https://rahestanetaali.com/wp-content/uploads/2020/07/WhatsApp-Video-2020-07-15-at-16.28.02.mp4 (function ($) { window.gform_multi_page_navObj = function (args) { this.formId = args.formId; this.formElem = jQuery('form#gform_'…
ادامه مطلب

درباره هنر عشق ورزیدن جلسه نخست

هنر عشق ورزیدن مهندس عقیل ملکی فر آینده پژوه، نویسنده، و اولین منتور تعالی بگذارید در این یادداشت حرف آخر را اول بزنم :آدم های “معمولی” نه عاشق می شوند، و نه می توانند عاشق شوند! عشق، کلی پیشنیاز و اصول دارد، و تنها افراد رشد یافته و“متعالی “هستند که این پیش نیاز ها را دارند و می توانند به اصول عشق ورزیدن متعهد باشند. افراد معمولی نیاز به” محبت “دارند، مشابه آنچه که یک کودک از مادر می خواهد. و همین محبت را عشق می پندارند. اگر کودک مفهوم عشق را می شناسد، افراد معمولی هم می شناسند. کسی که نیاز به محبت دارد، آدمی است مهر…

ادامه مطلب