کلیپ همایش بزرگ الفبای تعالی با حضور استاد عقیل ملکی فر مکان برگزاری: شهر مشهد مقدس برگزار شده در بهمن ماه ٩٧