بزودی کتاب های جدید در سال 98 منتشر خواهد شد. انتشارات آینده پژوه و نشر آینده پرداز ذهن ثروتمند سفر قهرمانی  یادگیری خلاق  هوش هیجانی تفکر نقادانه