فرزند پروری چیست؟ فرزندپروری یا تربیت کودک به فرآیند ترویج و حمایت از رشد و پیشرفت فیزیکی، احساسی، اجتماعی و فکری کودک از زمان نوزادی تا بزرگسالی گفته می شود. فرزندپروری به جنبه های رشد کودک و جدا نمودن او از روابط بیولوژیک برمی گردد. معمول ترین مراقبین در فرزندپروری والدین بیولوژیک کودک هستند. هر چند افراد دیگری نظیر برادر و خواهر بزرگتر، پدربزرگ یا مادربزرگ، والدین قانونی (قيمها)، عمه، عمو، خاله، دایی یا سایر اعضای خانواده و حتی دوستان خانوادگی نیز می توانند این نقش را ایفا کنند. البته دولتها و جامعه نیز ممکن است در تربیت کودکان نقش داشته باشند. در برخی موارد کودکان یتیم یا…