🔵حضور آموزشگاه آزاد فنی‌وحرفه‌ای "راه آوران رشد"🔵   🔴در نمایشگاه بین‌المللی (هفته پژوهش) 🔴   📌برگزاری ورکشاپ "عشق شغلی و چشم انداز" با حضور "سرکار خانم فهیمه بذری" 💎لینک گروه تلگرامی: https://t.me/joinchat/JsdlF08-UxsZpfUpxLrWyg