کتاب چشم انداز خانوادگی

15,000 تومان

راهنمای گام به گام ابداع چشم انداز خانوادگی

عنوان کتاب: چشم انداز خانوادگی

نویسنده: عقیل ملکی فر

ناشر: آینده پژوه

نوبت چاپ: اول،1395

پیشگفتار کتاب چشم انداز خانوادگی

 فهرست کتاب چشم انداز خانوادگی

چشم انداز خانوادگی

مدرسه ی تعالی ،کتاب چهارم

توضیحات مختصر:

کتاب چشم انداز خانوادگی دفتر چهارم از دفاتر مدرسه تعالی است که به آموزش مفهوم چشم انداز خانوادگی و روش ابداع و پرورش آن می پردازد. با کشف و پرورش چشم انداز خانوادگی خود می توانید آینده تان را همانگونه که آرزو می کنید، بسازید.

فقیرترین فرد در این دنیا کسی است که چشم اندازی ندارد. هر خانواده برای شکل بخشیدن به به اهداف بزرگ و خاصی شکل می گیرد، یا به بیان بهتر، باید شکل بگیرد. اهدافی که اغلب فراموش می شوند. ویژگی یک رویای خانوادگی بزرگ، مهیج، و الهام بخش این است که اهداف را زیر یک چتر یکپارچه می کند.

این کتاب به این منظور نگاشته شده است تا  شما بتوانید چشم انداز خانوادگی خود را کشف و آنرا عملی کنید.

معنای کامل چشم انداز یعنی توانایی دیدن فراتر از آنچه با چشم معمولی می توان دید. توان مشاهده ی آنچه دیدنش برای دیگران دشوار است.

در طول تاریخ، پیشرفت و موفقیت به سراغ کسانی رفته است که بیش از پیدایش هر چیز جدیدی، توان تجسم آنرا داشته اند. 

راهستان تعالی مشهد: 38825782 – 051         

     مشهد مقدس – بلوار وکیل آباد – بلوارهاشمیه – هاشمیه55 – پلاک 113 – طبقه اول

There are no reviews yet.

Be the first to review “کتاب چشم انداز خانوادگی”